Μεταφορά μαθήματος “Προχωρημένα Θέματα Δικτύων”

Λόγω διακοπής του ρεύματος για εργασίες της ΔΕΗ την Παρασκευή 22/1/2016 το μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Δικτύων” θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα του Τμήματος Πληροφορικής στην Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά στην Αίθουσα 1 στην προκαθορισμένη ώρα απο το πρόγραμμα.