Ανανέωση εγγραφής για το Ε’ εξάμηνο σπουδών 2019-2020 – Δήλωση Μαθημάτων και Διπλωματικής

Ανακοινώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής για το Ε’ εξάμηνο θα γίνει από 14/10/2019 έως 18/10/2019 στη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οδηγίες για την ανανέωση και Ε’ εξαμήνου.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 14/10/2019 έως 18/10/2019.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει:
α) να έχετε κάνει ανανέωση εγγραφής
β) θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας https://sis.auth.gr/

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε ή αποθηκεύστε την σε μορφή pdf για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.

Προσκομίζεται στην Γραμματεία του ΠΜΣ το αντίγραφο της πληρωμής των διδάκτρων σας μαζί με την δήλωση της διπλωματικής σας εργασίας ή τα αποστέλλετε με email.