Δηλώσεις μαθημάτων πρωτοετών φοιτητών του ΠΜΣ

Από Δευτέρα 22/10/2012 μέχρι και την Πέμπτη 25/10/2012 και μόνον 9-10 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και η δήλωση υπεύθυνου καθηγητή των πρωτοετών φοιτητών του ΠΜΣ.

  • Το σύνολο των μαθημάτων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 8, εκ των οποίων τα 6 πρέπει να είναι από την κατεύθυνση του φοιτητή και τα 2 μπορούν να ανήκουν σε άλλη κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι 4.
  • Τα μαθήματα που θα δηλώσει ο φοιτητής πρέπει να τα παρακολουθήσει και να παρουσιαστεί στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις ή δεν παρουσιαστεί σε αυτές ή υπερβεί το όριο των 2 απουσιών σε πάνω από 2 μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αυτομάτως διαγράφεται με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ.
  • Σε περίπτωση που η κατεύθυνση στην οποία ανήκει ο φοιτητής δεν προσφέρει 4 μαθήματα στο τρέχον εξάμηνο, θα πρέπει να δηλώσει μαθήματα άλλων κατευθύνσεων ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4 μαθημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου θα δηλωθούν μαθήματα άλλων κατευθύνσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα.

Η δήλωση μαθημάτων σε doc

Η δήλωση καθηγητή σε doc

Παρακαλούνται οι φοιτητές, για την γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους, να προσέρχονται στη Γραμματεία με συμπληρωμένα και τα δύο ανωτέρω έντυπα.