Δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας 3ου και 5ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 1/11/2010 έως Τετάρτη 3/11/2010 και μόνον 10-11 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του 3ου και 5ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930

Η δήλωση μαθημάτων σε doc