Δηλώσεις μαθημάτων και ανανέωση εγγραφής 2ου εξαμήνου

Από Παρασκευή 1/3/2013 έως και Τρίτη 5/3/2013 και μόνον 10-11 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και η ανανέωση εγγραφής των φοιτητών του 2ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Η δήλωση μαθημάτων σε doc