Δηλώσεις μαθημάτων και ανανέωση εγγραφής 2ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 12/3/2012 έως και Παρασκευή 17/3/2012 και μόνον 11-12 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και η ανανέωση εγγραφής των φοιτητών του 2ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.

Η δήλωση μαθημάτων σε doc