Δηλώσεις μαθημάτων και ανανέωση εγγραφής 3ου και 5ου εξαμήνου

Από Δευτέρα 17/10/2011 έως Παρασκευή 21/10/2011 και μόνον 11-12 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του 3ου και 5ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930

Η δήλωση μαθημάτων σε doc