Αναβολή μαθήματος “Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων” Πέμπτης 15/11/2012

Την επόμενη Πέμπτη 15/11/2012 το μάθημα «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω απουσίας του διδάσκοντα εκτός Θεσσαλονίκης.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ