Έκτακτη μεταφορά μαθήματος για την Πέμπτη 9/10

Λόγω απουσίας στο εξωτερικό του καθηγητή Θ. Τσιάτσου του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης» η 1η διάλεξη του μαθήματος θα γίνει εκτάκτως την Δευτέρα 6/10 και ώρα 11:00 στο Εργαστήριο Γ στον ημιόροφο του Τμήματος Πληροφορικής και όχι την Πέμπτη 9/10.