ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Η αναπλήρωση του μαθήματος αυτής της εβδομάδας θα γίνει τη Δευτέρα 28/2/2011 ώρες 14:00-16:30 στην αίθουσα 2 του Παραρτήματος.

Από τη Γραμματεία