Δηλώσεις μαθημάτων και ανανέωση εγγραφής

Από Δευτέρα 21/2/2011 έως και Παρασκευή 25/2/2011 και μόνον 10-11 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του 4ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Από Δευτέρα 28/2/2011 έως και Παρασκευή 4/3/2011 και μόνον 10-11 πμ θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του 2ου εξαμήνου του ΠΜΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930

Η δήλωση μαθημάτων σε doc