Διαλέξεις του Claes Wohlin στις 7 και 9/12/2010

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Του Τμήματος Πληροφορικής

Ο Διακεκριμένος Καθηγητής της Τεχνολογίας Λογισμικού Claes Wohlin του Πανεπιστημίου Blekinge Institute of Technology της Σουηδίας θα δώσει δύο διαλέξεις στο αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ την Τρίτη 7/12/2010, ώρα 12:00 και την Πέμπτη 9/12/2010, ώρα 12:00 με θέματα:

1) Success Factors in Industry-Academia Collaboration – An Empirical Study

Abstract:

The presentation is focused on two studies of success factors in industry-academia collaboration. One study is conducted in Sweden and another study is conducted in Australia. The studies were conducted based on identification of 14 potential key factors for successful collaboration. Different stakeholders were asked to prioritize the factors. The stakeholders include people from industry, students and researchers. The presentation discusses the key factors to have in place to be successful in industry-academia collaboration. Furthermore, a discussion of the differences and similarities between the views of the different stakeholders is presented.

2) Software Development Going Incremental, Iterative and Agile: Advantages and Challenges

Abstract:

Software development is more and more changing from long projects using a waterfall model to become more incremental, iterative and agile. The presentation highlights the difficulties with the waterfall development based on an industrial case study. Furthermore, it illustrates how a new process is introduced at the company and how it relates to the literature in terms of incremental and agile development. The presentation also highlights the advantages with going incremental, iterative and agile in relation to having a waterfall inspired development model. Finally, the challenges in the new development model are discussed. It is concluded that the new model is perceived as superior, but it also results in some new challenges that have to be addressed in future research.

Short bio:

Claes Wohlin is a professor of software engineering at Blekinge Institute of Technology, Sweden. He has previously held professor chairs at the universities in Lund and Linköping. His research interests include software management, software quality, software process improvement and requirements engineering. Wohlin received a PhD in communication systems from Lund University. He is Editor-in-Chief of Information and Software Technology and member of the editorial boards of Empirical Software Engineering: An International Journal, Software Quality Journal and Requirements Engineering Journal. Claes Wohlin was the recipient of Telenor´s Nordic Research Prize in 2004 for his achievements in software engineering and improvement of reliability for telecommunication systems. He has been a visiting professor at Chalmers University of Technology for three years and since January 1, 2009 he is a professorial visiting fellow at University of New South Wales, Australia. He has also at Blekinge Institute of Technology served as both Dean for Undergraduate and Graduate Education as well as Pro-vice Chancellor.