Αλλαγές στο Πρόγραμμα Μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Θα βρείτε το νέο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου εδώ.

Προσοχή, υπάρχουν αλλαγές.