Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για θέση Υποψήφιου Διδάκτορα

Η ομάδα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ (http://lpis.csd.auth.gr) προκηρύσσει 1 θέση υποψηφίου διδάκτορα, στην ερευνητική περιοχή του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) και ειδικότερα στην περιοχή των Οντολογιών (Ontologies) και των Ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data). Για την θέση υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκό ερευνητικό προγράμματα, με αντικείμενο απασχόλησης την ανάπτυξη οντολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τμήματα Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή από αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Νικόλαο Βασιλειάδη, με email στο nbassili@csd.auth.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2310997913.