Σχετικά με την ανανέωση εγγραφής – ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται επειγόντως όλοι οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου της κατεύθυνσης των «Ψηφιακών Μέσων» καθώς και οι φοιτητές:

1. Πλίτσης Γεώργιος

2. Κοσματόπουλος Ανδρέας

3. Μαγκιτούκα Νορμπέρτα

πριν την ανανέωση εγγραφής και την δήλωση μαθημάτων, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.