Σχετικά με την ανανέωση εγγραφής και αλλαγές στις δηλώσεις μαθημάτων

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης των Ψηφιακών Μέσων να ολοκληρώσουν την ανανέωση εγγραφής τους μέχρι τις 10/3/2011 και ώρες 10-11 πμ στην Γραμματεία του Τμήματος, εκτός του κ. Μπουζά.

Επίσης καλούνται οι φοιτητές:

Παπάζογλου Χρυσούλα και

Κιτσικίδης Αλέξανδρος

να προσέλθουν στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατό για να αλλάξουν την δήλωση μαθημάτων τους καθώς το μάθημα «Επαλήθευση Λογισμικού» δεν θα διεξαχθεί σε αυτό το εξάμηνο.

Από τη Γραμματεία