Διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κος Φίτσιος, που εκπονεί διδακτορικό στο αντικείμενο των Οπτικών Επικοινωνιών, επελέγη ανάμεσα στους 10 καλύτερους διδακτορικούς φοιτητές παγκοσμίως με έρευνα σχετική με τους τομείς της IEEE Photonics Society, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship για το έτος 2014. Η λίστα των βραβευμένων φοιτητών έχει αναρτηθεί στo διαδίκτυο και η απονομή των βραβείων ελάβε χώρα στο συνέδριο IEEE Photonics Conference 2014, στο San Diego των Η.Π.Α.. Είναι η πρώτη φορά που φοιτητής του Α.Π.Θ. λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο και μόλις η τρίτη φορά που το λαμβάνει φοιτητής από ελληνικό πανεπιστήμιο στα 15 περίπου χρόνια που έχει θεσπιστεί το βραβείο.