Βράβευση εφαρμογής η οποία αναπτύχθηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η εφαρμογή συνοδήγησης Carmate η οποία αναπτύχθηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές (Β. Κολοφωτιάς – ΠΜΣ) και (Σ. Ιωαννίδου – ΔΠΜΣ) με επιβλέποντα τον κ. Ι. Σταμέλο βραβεύθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευφυούς Κινητικότητας Θεσσαλονίκης (22-26/9/2014) που στοχεύει στην ανάπτυξη – εφαρμογή «ευφυών» συστημάτων μεταφορών. Η Εβδομάδα Ευφυούς Κινητικότητας διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.