Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στο ακαδ. έτος 2015-2016

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός».

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός»

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 6/4/2015 έως 15/5/2015 και ώρες 11πμ – 12μμ.

Ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2015-2016
Αίτηση υποψηφιότητας σε doc

———————————————————————————————

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
 8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
 9. Αντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).
 10. Αντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).
 11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο
 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 13. Δύο φωτογραφίες
 14. Παράβολο 60 € (κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 5202-073352-371 της Τράπεζας Πειραιώς, όπου στα σχόλια θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, και προσκόμιση του αποδεικτικού, επιπλέον πληροφορίες στα τηλ: 2310998930, 2310998436, 2310998420).