Πληρωμή β’ δόσης διδάκτρων για χειμερινό εξάμηνο

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η πληρωμή της Β’ δόσης των διδάκτρων για όσους φοιτητές πλήρωσαν μόνο το Α’ μέρος των διδάκτρων στην αρχή του εξαμήνου θα γίνεται στην γραμματεία του μεταπτυχιακού από 25-11-2016 έως 30-11-2016 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να προσκομίσετε το αποδεικτικό της κατάθεσής σας.