Ημέρα συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η ημέρα που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις για το ΠΜΣ “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” είναι η Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά το τέλος των αιτήσεων σε νέα ανακοίνωση.