Πρόγραμμα συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για το ΠΜΣ “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός”

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων έχει ορισθεί για την Δευτέρα 26/6/2017 όπως θα δείτε εδώ.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας και θα πρέπει να φέρετε την αίτηση σας εκτυπωμένη και υπογεγραμένη μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σας σε έντυπη μορφή σε απλή εκτύπωση/ φωτοτυπία.

Παρακαλούμε να καλέσετε στο 2310998930 να μας ειδοποιήσετε ότι έχετε ενημερωθεί.