Πληρωμή β’ δόσης διδάκτρων για εαρινό εξάμηνο

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η πληρωμή της Β’ δόσης (υπόλοιπα 250€) των διδάκτρων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 για όσους φοιτητές πλήρωσαν μόνο το Α’ μέρος των διδάκτρων στην αρχή του εξαμήνου θα γίνεται από 7/05/2018 έως 11/05/2018 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να προσκομίσετε το αποδεικτικό της κατάθεσής σας στην γραμματεία είτε με email είτε σε εκτυπωμένη μορφή.