Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής για το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στo τηλέφωνo 2310998930 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.

Δείτε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων