Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής για το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφορική και Επικοινωνίες” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα διεξαχθούν την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας.

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει και δεύτερη κατεύθυνση να ανατρέξουν στην αντίστοιχη στήλη ώστε να ενημερωθούν για την ώρα της δεύτερης συνέντευξης.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στo τηλέφωνo 2310998930 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.

Δείτε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων