Δήλωση μαθημάτων για φοιτητές πρώτου εξαμήνου

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 16/10/2017 έως 19/10/2017.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας https://register.auth.gr/

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.