Δήλωση Μαθημάτων για Α’ εξάμηνο

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 17/10/2016 έως 21/10/2016.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας https://sis.auth.gr/

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε έως και 4 μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο.

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε ή κρατάτε ενα printscreen, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.