Ώρες συνεργασίας με τον Διευθυντή του ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες συνεργασίας με τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” είναι κάθε Παρασκευή 12:00-13:00.

Προτιμάται να υπάρχει συνεννόηση προηγουμένως.