Σύμβουλος καθηγητής για τους φοιτητές Α’ εξαμήνου 2016-2017

Δείτε τον σύμβουλο καθηγητή που έχετε εδώ

Θα πρέπει κάθε εξάμηνο να έχετε μια συνάντηση τουλάχιστον με τον καθηγητή-σύμβουλο προκειμένου να κάνετε την δήλωση μαθημάτων.