Αναβολή μαθήματος “Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων”

Το μάθημα “Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων” δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/10 λόγω απουσίας του διδάσκοντα κ. Αγγελή Ελευθέριου