Εθελοντική εφαρμογή CineMetro απο ομάδα φοιτητών Τμ. Πληροφορικής

Οι φοιτητές Αndroid Developers : Βαενά Παρασκευή, Aλτιριμίδου Ευφροσύνη, Πανισκάκη Ȁυριακή, Παπάζογλου Παναγιώτης-Χρήστος, Συρτάρη Χαρίκλεια,iOS Developer: Χαριστός Γεώργιος

με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κα Αθηνά Βακάλη ανέπτυξαν εθελοντική εφαρμογή CineMetro κινητών συσκευών για ανάδειξη πολιτιστικού (κινηματογραφικού) περιεχομένου της πόλης,

εφαρμογή που επιλέχθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης