Τηλεματική στις Συγκοινωνίες

Μια εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 στο ΑΜΦ ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ, με θέμα:

   «Νέα Συστήματα Τηλεματικής στις Συγκοινωνίες»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η LINK Technologies σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε από τον Πρόεδρο της LINK, Dr Ι. Δαμιανό, ανακοίνωση έναρξης χρηματοδότησης νέων ιδεών (INNOSTAR).