5ο Technology Forum – Συνεργάζομαι – B2B – ThessWeek

Με τη συμμετοχή δυο εκπροσώπων του Τμήματος Πληροφορικής, της καθηγήτριας κας Αθηνάς Βακάλη και του Επίκουρου Καθηγητή κου  Αναστάσιου Γούναρη, πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2018 το 5ο Technology Forum – Συνεργάζομαι – B2B – ThessWeek, στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής και βιομηχανίες) και των ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς), καθώς και η αξιοποίηση της γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που αυτοί διαθέτουν, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνείς προοπτικές.

https://technology-forum.eu/wp-content/uploads/2018/05/5th-Technology-Forum-Program-4.pdf