Συμμετοχή Τμήματος στην εκδήλωση του κολεγίου Ανατόλια: Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: Tο επόμενο βήμα

Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το  7ο Συμπόσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών teAch, υπό την αιγίδα του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, με τίτλο:

«Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: Tο επόμενο βήμα»

Μια από τις κεντρικές παρουσιάσεις της εκδήλωσης πραγματοποίησε η καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής Αθηνά Βακάλη.

http://anatolia.edu.gr/teach2018