Μήλιου Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Miliou N. Amalia, Associate Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 15
Τετάρτη 11:00-13:00, Campus: Δευτέρα 13:00 - 15:00
+30-231099.8407
+30-231099.8419

Our group’s website: http://phos-net.csd.auth.gr
Personal website: http://users.auth.gr/amiliou/

 • 1991 - Doctor of Philosophy Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, University of Florida, ΗΠΑ
 • 1988 - Master of Science Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, University of Florida, ΗΠΑ
 • 1985 - Πτυχίο Φυσικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2017-σήμερα: : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2007 - 2017: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2002 - 2007: Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1997 - σήμερα: Συντονιστής του LLP-ERASMUS προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1993 - 2002: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1991 - 1992: Επιστημονική συνεργάτης και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, University of Florida, Η.Π.Α.
 • 1986 - 1991: Μεταπτυχιακή υπότροφος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, University of Florida, Η.Π.Α.
 • Οπτικά Συστήματα Επικοινωνιών
 • Συστήματα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων με την αξιοποίηση του χάους ως μέσο για την κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Μελέτη, σχεδιασμός και προσομοίωση απτικών οθονών
Kalamaria, Office 15
Wednesday 11:00-13:00, Campus Hours: Monday 13:00-15:00
+30-231099.8407
+30-231099.8419
amiliou@csd.auth.gr

Our group’s website: http://phos-net.csd.auth.gr
Personal website: http://users.auth.gr/amiliou/

Studies

1991 - Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical & Computer Engineering, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A

1988 - Master of Science (MSc) in Electrical & Computer Engineering, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.

1985 - Bachelor of Science (BSc) in Physics, Aristotle University of Thessaloniki

Professional Experience

 • 2017-present: Associate Professor at the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
 • 2007 - 2017: Assistant Professor at the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
 • 2002 - 2006: Lecturer at the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
 • 1993 - 2002: Special Educational Associate, Dept. of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
 • 1997 - present: Coordinator of the LLP-ERASMUS students exchange program at the Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
 • 1991 - 1992: Postgraduate Research Associate, Electrical & Computer Engineering Dept., University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.
 • 1986 - 1991: Graduate Research Assistant, Electrical & Computer Engineering Dept., University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.

Research Interests

 • Optical Communication Systems
 • Secure communication systems exploiting chaos as a means to encrypt data
 • Design and simulation of tactile displays