08 Μαρ 2017

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Διαβάστε τον νέο νόμο που αφορά τις διδακτορικές σπουδές εδώ

Τα σχετικά άρθρα είναι τα 38-42

ΦΕΚ Εσωτερικού κανονισμού