Βακάλη Αθηνά, Καθηγήτρια

Vakali Athina, Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 27
-
+30-231099.8415
+30-231099.8419

Σπουδές

 • 1985 - Πτυχίο μαθηματικού ΑΠΘ, "άριστα" με τομέα ειδίκευσης εφαρμοσμένα μαθηματικά
 • 1988 - Δίπλωμα Master of Sciences στην Επιστήμη των Η/Υ, στο Τμήμα Επιστήμης Η/Υ, Παν/μιο PURDUE, ΗΠΑ.
 • 1997 - Διδακτορικό δίπλωμα στο τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.(εξειδίκευση σε θέματα Λειτουργικών Συστημάτων)

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1997 - σήμερα : Λέκτορας στο τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργικά Συστήματα"
 • 1993 - 1997 : Ειδικό Διοικητικό/Τεχνικό Προσωπικό ΑΤ στο τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • 1991 - 1994 : Επίκουρη καθηγήτρια (έκτακτο προσωπικό) στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσ/κης.
 • 1989 - 1993 : Υπεύθυνη Μηχανογράφησης (Αναλύτρια-Προγραμματίστρια) στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
 • 1988 - 1989 : Επίκουρη καθηγήτρια(έκτακτο προσωπικό) σε αντικείμενα Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων του ΤΕΙ Σερρών.
 • 1988 - 1992 : Εισηγήτρια σπουδών Η/Υ και διδασκαλία αντικειμένων Πληροφορικής, στο Τμήμα Ανωτέρων Σπουδών και στο Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Αμερικανικού Κολεγίου "ΑΝΑΤΟΛΙΑ".
 • 1986 - 1988 : Διδάσκουσα και Ερευνήτρια Βοηθός(Teaching-Research Assistant) στο Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου PURDUE, ΗΠΑ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Λειτουργικά συστήματα – τεχνικές εναποθήκευσης
 • Δίκτυα παράδοσης περιεχομένου (στο Διαδίκτυο)
 • Διαχείριση δεδομένων στα πλαίσια του Παγκόσμιου Ιστού
 • Tεχνικές εναποθήκευσης και αποθήκευσης ΧΜL δεδομένων
 • Ομαδοποίηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
Kalamaria, Office 27
-
+30-231099.8415
+30-231099.8419
avakali@csd.auth.gr
 • 1985: BSc Degree in Mathematics, Grade: Excellent, Specialization: Applied Mathematics
 • 1988: Master degree in Computer Science, Computer Science Dpt, PURDUE University, USA
 • 1997: Ph.D diploma thesis entitled Performance analysis of modern disk systems, Dpt. of Informatics, Aristotle University
 • 1997 - today: Lecturer, specialized in Operating Systems, Dpt of Informatics, Aristotle University
 • 1993 - 1997: Specialized Computer Scientist Personnel, Dpt of Informatics, Aristotle University
 • 1991 - 1994: Assistant professor, Dpt of Informatics, Technological Institute of Thessaloniki
 • 1989 - 1993: Computer Coordinator - Programmer Analyst in the Research Committee of the Aristotle University
 • 1988 - 1989: Assistant professor of Computer Science in the department of mechanical engineers, Technological Institute of Serres
 • 1988 - 1992: Trainer in Computer classes at the Dpt of Management and Business Administration of the American College ANATOLIA
 • Operating systems – caching techniques
 • Content Delivery Networks
 • Web data management
 • XML data storage and caching techniques
 • Clustering information on the Web