Νικοπολιτίδης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Nikopolitidis Petros, Associate Professor

Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 4.17
Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00
+30-231099.8538
-

Σπουδές

Επαγγελματική Εμπειρία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ασύρματα δίκτυα
 • Κινητά επικοινωνιακά συστήματα
 • Προσαρμοστικά πρωτόκολλα
 • Πρωτόκολλα για υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας
 • Πρωτόκολλα με υποστήριξη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Συστήματα εκπομπής
New Building of School of Sciences, Office 4.17
Monday-Friday 12:00-14:00
+30-231099.8538
-
petros@csd.auth.gr
 • Wireless networks
 • Mobile communication systems
 • Adaptive protocols
 • QoS protocols
 • Low energy protocols
 • Data Broadcasting