Δημητριάδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Demetriadis Stavros, Associate Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 22
-
+30-231099.1938
+30-231099.8419

Σπουδές

Επαγγελματική Εμπειρία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Kalamaria, Office 22
-
+30-231099.1938
+30-231099.8419
sdemetri@csd.auth.gr