Νίκος Κονοφάος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Nikos Konofaos, Associate Professor

Καλαμαριά, Γραφείο 18
ΔΕΥ 11.00-13.00 ΤΕΤ 15.00-16.30
+30-2310991929
-

Σπουδές

 • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • PhD, Electrical & Electronic Engineering, University of Bradford, UK.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ερευνητής με υποτροφία Fulbright, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, πανεπιστήμιο Maryland, ΗΠΑ.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μικρο- και Νανο- ηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα.
 • Σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων VLSI στην νανο-κλίμακα.
 • Κβαντικές υπολογιστικές διατάξεις και κυκλώματα.
 • Οπτοηλεκτρονική: Διατάξεις ημιαγωγών, κυκλώματα και αισθητήρες. 
Kalamaria, Office 18
MON 11.00-13.00 WED 15.00-16.30
+30-231099.1929
-
nkonofao@csd.auth.gr
 • Physics Degree, University of Ioannina, Greece.
 • PhD, Electrical & Electronic Engineering, University of Bradford, UK.
 • Fulbright Research Fellow, Electrical & Computer Engineering Department, University of Maryland, College Park
 • Associate professor, Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 • Assistant professor, Dept of Information & Communication Systems Engineering, University of the Aegean, Greece.
 • Adjunct assistant professor, Department of Computer Engineering & Informatics, University of Patras, Greece.
 • Adjunct assistant professor, University of Ioannina, Greece.
 • Micro and Nano-electronic devices and circuits.
 • Design and simulation of VLSI devices and circuits in nano-scale.
 • Quantum computing devices and quantum circuits.
 • Semiconductor optoelectronic devices, sensors circuits.