Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

Διευθυντής: Ιωάννης Βλαχάβας

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Διευθυντής: Ιωάννης Βλαχάβας

Μέλη

  • Νικόλαος Βασιλειάδης
  • Δημήτριος Βράκας
  • Γρηγόριος Τσουμάκας

Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αθηνά Βακάλη

Μέλη

  • Αναστάσιος Γούναρης
  • Ιωάννης Μανωλόπουλος
  • Απόστολος Παπαδόπουλος
  • Κωνσταντίνος Τσίχλας