Πρόσβαση

Το Τμήμα διαθέτει εγκαταστάσεις τόσο στο κέντρο της πόλης, εντός της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, όσο και στην Καλαμαριά.


Προβολή Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη
σε χάρτημεγαλύτερου μεγέθους

Πανεπιστημιούπολη

Oι εγκαταστάσεις του Tμήματος στην Πανεπιστημιούπολη βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της. Στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας στεγάζονται γραφεία μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού, εργαστήρια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και αίθουσες διδασκαλίας. Στον 3ο και 4ο όροφο της δυτικής πλευράς του νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (γυάλινο κτίριο), στεγάζονται γραφεία μελών ΔΕΠ. Η γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών που βρίσκεται εμπρός από το κτίριο Βιολογίας. 

 


Προβολή Τμήμα Πληροφορικής - Καλαμαριά σε χάρτη
μεγαλύτερου μεγέθους

Καλαμαριά

Oι εγκαταστάσεις του Tμήματος στην Καλαμαριά βρίσκονται στην Εθνικής Αντιστάσεως 16, όπου στεγάζονται γραφεία μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού, εργαστήρια μεταπτυχιακών φοιτητών και αίθουσες διδασκαλίας.