Βραβείο καλύτερης εργασίας στην κατηγορία Computer Systems του Διεθνούς Συνεδρίου 2018 International Conference on Computer, Ομότιμη Καθηγήτρια Ελένη Καρατζά

Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Γεώργιος Σταυρινίδης και η Ομότιμη Καθηγήτρια Ελένη Καρατζά έλαβαν το “Βραβείο καλύτερης εργασίας στην κατηγορία Computer Systems του Διεθνούς Συνεδρίου 2018 International Conference on Computer,
Information and Telecommunication Systems (CITS 2018)”, Colmar, France, 11-13 July 2018, για την εργασία τους: “Task Group Scheduling in Distributed Systems”, G. L. Stavrinides and H. D. Karatza.