Βράβευση εργασίας Επίκ. Καθηγητή κ. Γρ. Τσουμάκα και Καθηγητή κ. Ι. Βλαχάβα που άντεξε στο χρόνο

Ο επίκουρος καθηγητής Γρηγόρης Τσουμάκας και ο καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας έλαβαν το βραβείο “test of time” (διάρκειας στο χρόνο) από το συνέδριο ECML PKDD 2017 για την εργασία τους “Random k Labelsets: An Ensemble Method for Multi-Label Classification” που είχε δημοσιευτεί το 2007.