2η Διάκριση στο συνέδριο 8th IEEE International Conference in Advanced Learning Technologies

Η εργασία “iArgue: A Web-based Argumentation System Supporting Collaboration Scripts with Adaptable Fading” των Μπούγιας Ι.Ν, Δημητριάδης Σ.Ν., Τσουκαλάς Ι. έλαβε το βραβείο της καλύτερης σύντομης εργασίας στο 8th IEEE International Conference in Advanced Learning Technologies (ICALT 2008).