Απονομή Υποτροφίας Αριστείας της Επιτροπής Ερευνών για Υποψήφιους Διδάκτορες

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του τμήματός μας κκ. Σωτήριος Παπαϊωάννου και Θεονίτσα Αλεξούδη που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στι αντικείμενο των Οπτικών Επικοινωνιών με επιβλέποντες καθηγητές τον Επίκ. Καθηγητή κο. Νικόλαο Πλέρο και την Επίκ. Καθηγήτρια κα. Αμαλία Μήλιου, αντίστοιχα, είναι μεταξύ των 44 υποψηφίων διδακτόρων που έλαβαν την Υποτροφία Αριστείας της Επιτροπής Ερευνών για Υποψήφιους Διδάκτορες για το έτος 2014.