Εκλογή του καθηγητή Ιωάννη Σταμέλου σε μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

O καθηγητής Ιωάννης Σταμέλος εκλέχθηκε μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ).