Βράβευση από τη Διεθνή Κοινότητα Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης

Η καθηγήτρια Ελένη Καρατζά βραβεύθηκε από τη Διεθνή Κοινότητα Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης για τον ηγετικό της ρόλο και τη συνεισφορά της στην επιτυχία του 2008 Spring Simulation Multiconference.