Αναγόρευση του καθηγητή Ιωάννη Πήτα σε Εταίρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεξεργασίας Σημάτων

Ο Καθηγητής Ιωάννης Πήτας αναγορεύτηκε σε Εταίρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεξεργασίας Σημάτων, τη μεγαλύτερη διάκριση της Εταιρείας, για τη συμβολή του στην υδατογράφηση των ψηφιακών μέσων, τη μη-γραμμική επεξεργασία σημάτων και εικόνων και την ανθρωποκεντρική επεξεργασία το 2013.