Βράβευση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο καθηγητής Ιωάννης Πήτας έλαβε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το βραβείο του best cited author για την τελευταία πενταετία (8500+ αναφορές).